Vi ♥️ glade kunder ⭐⭐⭐⭐⭐ | Ring 30 50 60 90 Kontakt os

TOGTBROCHURE

Vil du med på en klimavenlig sommerferie, så book din køje til et af sommerens togter!

Sejlferie i Danmark, der ovenikøbet er en klimavenlig sommerferie. Ingen sejlerfaring behøves for at kunne deltage, så book en køje om bord på et eller flere af togterne. Alle togter er beskrevet i Togtbrochuren og bliver skønne sejladser for sejl rundt i Danmark.

Send en mail til info@deforenedesejlskibe.dk når du ved hvilket togt du ønsker at deltage på. Vi får tilmeldinger ind til alle togterne på en gang, så der er mange vi skal vende retur til, men vi  skal nok fortælle dig så hurtigt som muligt, om du er blandt de heldige, der får en køje på det togt, du har ønsket.

LÆS OGSÅ: En grøn sejlferie på det blå hav

Weekend-tur til Hven

I 2022 tilbyder vi en weekend sejlads til den svenske ø Hven i Øresund. Hvis du går og har lyst til en sejltur, har du her mulighed for at prøve livet om bord en historisk skonnert af. Vi sejler for sejl på en helt rigtige klimavenlige måde, og når vi ankommer til Bäckviken eller Kyrkbacken, kan I gå på opdagelse på øen. Book din køje her Sejltur til Hven

Tre kapsejladser

I nogle år har Lilla Dan deltaget i RumRegatta, samt Fyn Rundt, der har mere end 30 års tradition, deltager vore skonnert, Lilla Dan, selvfølgelig også i 2022. Til Limfjorden Rundt sender vi igen Lilla Dan afsted.

LÆS OGSÅ: Kapsejlads Limfjorden Rundt

Historisk øjeblik sidste år

For første gang nogensinde lå de fire sejlskibe Halmø, Mira, Marieeje og Haabet lønning ved lønning i Fåborg Havn, hvor de blev søsat. Det kortvarige historiske træf fandt sted i 2020 under Fyn Rundt-anløb Faaborg.

Man skal ikke bladre mange sider i historien, før det står skrevet, at de har mere end de sorte skrog til fælles. De fire sejlskibe er alle mere end 100 år, og de er alle bygget på Rasmus Møllers træskibsværft i Faaborg.

Halmø er det største af de fire Faaborg-søsatte sejlskibe, den er værftets nybygning nummer 43 fra 1900 og bærer sit oprindelige navn.

LÆS OGSÅ: Kapsejlads Fyn Rundt

De fire skibes byggeværft i Faaborg blev etableret af Rasmus Møller i 1868 – i øvrigt året efter Ring-Andersen startede i Svendborg. Rasmus Møller var uddannet skibsbygger hos sin far i Troense. Inden han blev selvstændig i Faaborg, virkede han i Aberdeen og på Orlogsværftet i København.

Efter faderens død i 1922 overtog sønnen Rasmus H. Møller værftet. Sønnen drev det videre til lukningen i 1955. Faaborg-værftet blev bl.a. kendt for bygning af en række fyrskibe.

Nyhedsbrev udsendt 01.02.2022.