Vi ♥️ glade kunder ⭐⭐⭐⭐⭐ | Ring 30 50 60 90 Kontakt os

SEJLSKIBSTYPER

Traditionelt riggede sejlskibe. Få et overblik over sejlskibe fra 1800- og 1900-tallet.

Når vi ser på gamle sejlskibstyper, ser vi på resultatet af en tusindårig udvikling. Overleveret gennem generationer blev disse danske sejlskibstyper udviklet og optimeret. Små både er forskellige fra egn til egn i landet, alle var de tilpasset et bestemt formål og de lokale forhold rundt om i Danmark.

Større skibe skulle laste meget og sejles af få. Det gjaldt om at få fart og stabilitet ud af skibene. Samtidig skulle der spares mandskab, og skibene skulle være manøvredygtige uanset vindretning og vindstyrke. På de sidste generationer af sejlskibe var besætningerne forbløffende små – og selvom vi i dag synes, at det må have været hårdt, repræsenterer skibene og rigningstyperne det mest optimale som tusind års udvikling har frembragt.

Se sejlskibstyperne:

Smakkejolle
Drivkvase
Slup
Jagt
Fiskekutter
Galease
Tomastet Skonnert
Tremastet Skonnert
Fuldrigger

Forskellige typer sejl

Disse skibe repræsenterer nogle af de almindeligste rigningstyper for 1800- og 1900-tallets sejlskibe. Den en-mastede jagt er ”alle skibes moder”. Når skibene blev lidt større, blev de typisk galease-rigget. Herefter kommer skonnerten i dens mange størrelser og variationer. Fælles for de tre er, at de har såkaldte gaffelsejl, som giver dem gode egenskaber, også når vinden var imod den kurs skibet skulle.

SE EKSEMPLER HER: Træskibe

På større skibe kommer ”råsejlene” til. Firkantede sejl der især er gode i medvind og ikke mindst på de lange rejser, hvor man fulgte de stabile vinde, der blæser længere mod syd. Skibe med både gaffelsejl og råsejl er blandt andre topsejlskonnerten og bramsejlskonnerten. Skonnerten Lilla Dan er at finde blandt topsejlskonnerterne. Endnu større skibe har stort set udelukkende råsejl – det kan så være en brig, bark eller en fuldrigger, afhængig af antallet af master og hvilke sejl den enkelte mast har.

LÆS OGSÅ om vore Firma Sejlture.

Typer af gamle, danske sejlskibe

Smakkejolle

Selma
Smakkejollen har fået sit navn efter sin særlige sejlføring. Ordet smak er af plattysk og hollandsk oprindelse, og henviser til det firkantede sprydstagssejl. Der er tale om et sejl, der kan drejes (smækkes) fra den ene ræling til den anden. I 1500-tallet blev denne bådtype almindelig i Danmark. Den kendes fra fragtfart i vadehavet og færgefart i bælter og sunde. Jollerne kan være enten een-, to- eller tre smakkede afhængig af antallet af sejl. På Øhavets Smakke og Naturcenter er der 3 smakkejoller med plads til 5 personer i hver, en Megin jolle med plads til 4 personer plus flagskibet SELMA med plads til 8 personer. SELMA lejes dog kun ud med bådfører.

Drivkvase

Concordia
Åledrivkvase bygget i 1927 hos Kr. Mortensen Bådværft på Fejø. Længde 9,25 m, bredde 3,3 m, dybdegang 1,0 m.
Ole Hansen fra Kalvehave købte den nybyggede åledrivkvase fra Fejø’s ene bådeværft og døbte båden Concordia efter den romerske gudinde for enighed og samdrægtighed, fordi der – som han sagde – aldrig havde været et ondt ord mellem ham og hans kone. Hele sit liv fiskede Ole Hansen i Bøgestrømmen, Smålandsfarvandet og i Isefjorden, hvor han trak vod efter ål. I dag ejes drivkvasen af Nis Olsen og bliver sejlet af en fast besætning.

Slup

Ruth
Bygget i 1854 i Svinör i Sydnorge. Længde 20 m, bredde 5 m. Ingen motor.
Fartøjet blev bygget til skudefarten mellem Nordjylland og Sydnorge. Her har der gennem århundreder været drevet en livlig handel med udveksling af korn og andre landbrugsprodukter fra Nørrejylland mod tømmer og jern såsom kakkelovne fra Norge. Tidligere blev den handel foretaget med sandskuder, store åbne både med master der bærer råsejl. Efter Englandskrigene 1807-14 forsvandt denne skibstype helt og erstattedes snart med dæksfartøjer, der kendtes som danmarksslupper. Ruth er det sidst bevarede fartøj af denne type.

Jagt

Emanuel
Rundgattet jagt bygget i 1902 i Rødvig. Længde 43 fod, bredde 12 fod, dybdegang 5 fod.
Jagten Emanuel er en fantastisk sejler og har vundet mellemklassen i Fyn Rundt flere gange. Skibet sejlede i en årrække som socialpædagogisk projekt for Frederiksborg Amt – i dag Region Hovedstaden – men er nu i privat eje.

M/S Mjølner
Motorjagt bygget i 1922 hos Ring Andersen i Svendborg. Længde 16 m, bredde 5 m.
“Mjølner” blev bygget til paketfarten – altså godsfragt – med både sejlrig og en råoliemotor af mærket Norddan. Langelands Museum overtog Mjølner i 1990.

Viking
Toldkrydsjagt bygget i 1897 hos N. F. Hansen i Odense. Længde 45 fod, bredde 14 fod, dybdegang 7 fod.
Viking er bygget til Toldkrydsvæsenet og havde til formål at toldinspicere skibe, der sejlede gennem de danske farvande. I 1917 kom Viking til Svendborg som lystjagt og i de næste 62 år sejlede og passede ”Møllemarie” skibet. Møllemarie blev kaldt sådan, da hun var datter af den lokale havregryns møller. Ved sin død i 1979 testamenterede hun skibet til Svendborg og Omegns Museum og her er det et bådelaug, der passer det smukke og velsejlende skib.

Jensine
Jagt bygget i 1852 i Aalborg. Længde 48 fod, bredde 13 fod, dybdegang 6 fod.
Jensine er med sine 165 år i 2017 Danmarks ældste sejlende skib. Hun er den eneste repræsentant for den klassiske danske jagt – alle skibes moder. Skibslauget i Haderslev, som ejer hende, har passet godt på hende i mere end 40 år. Hun har netop gennemgået en altomfattende foryngelseskur – der har gjort hende til et af de fineste eksempler på et vellykket restaureringsarbejde.

Valkyrien
Jagt bygget i 1921 hos Albert Clausen i Bandholm. Længde 14,7 m, bredde 5,3 m, dybdegang 1,8 m.
Valkyrien tilhørte datidens mindre fragtskibe, og med en last tonnage på 45 tons sejlede den indenrigs fragt, såsom træ, frugt og korn fra de små øer ind til fastlandet og ofte til København. Den var rigget som jagt med et lille styrehus, hvor under en én-cylinderet Bolinder glødehovedmotor var installeret.

Fiskekutter

Grønne Erna
Nordsøkutter, bygget i 1908 hos Abrahamsen i Esbjerg. Længde 56 fod, bredde 17 fod, dybdegang 9 fod.
Grønne Erna er en snurrevodskutter oprindeligt bygget til fiskeri udelukkende for sejl. Erna har altid været grøn – og hed oprindeligt Erna og nu altså Grønne Erna. Skibet er fuldstændigt først tilbage til sit oprindelige udseende. Hun ejes af en forening, der nyder at sejle med hende hver sommer. Hun har ikke Søfartsstyrelsens godkendelse til at sejle med betalende gæster.

Bona Gratia
Fiskekutter bygget i 1903 hos Jens Olsen i Frederikshavn. Længde 66 fod, bredde 18 fod, dybdegang 8 fod.
Bona Gratia er bygget som fiskekutter med dam og var beskæftiget med fiskeri og sejlads med levende fisk, indtil hun i 1970’erne blev ombygget til fritidsformål. Hun ejes af Interessentskabet ”Bona Gratia” som har 12 anpartshavere – og der sejles flittigt!

Anna Elise
Nordsøkutter bygget i 1932 hos Christoffersen i Nordby på Fanø. Længde 61 fod, bredde 17 fod, dybdegang 8 fod.
Anna Elise er bygget til snurrevodsfiskeri i Nordsøen. I dag er hun rigget som sine ældre søstre, der var bygget udelukkende til sejl. Anna Elise kan for motor genkendes på lyden af den gamle Hundested glødehovedmotor. Skibet ejes af Bådforeningen af 14/4-78, som i 1982 købte skibet og riggede det op til sit nuværende smukke udseende.

W. Klitgaard
Fiskefartøj bygget i 1891 i Frederikshavn. Længde 23 m, dybdegang 2,7 m.
W. Klitgaard er Danmarks ældste sejlende fiskefartøj. En ener på mange måder. Skibet er det første fiskeskib bygget med motor som dengang naturligvis var en kulfyret dampmaskine. Skroget er tegnet af den berømte konstruktør E. C. Benzon. Efter 92 år i aktivt fiskeri blev skibet købt af en selvejende institution, som har restaureret og passet hende lige siden.

Skødshoved
Paket bygget i 1907 i Horsens. Længde 16 m, bredde 4 m, dybdegang 1,7 m.
Kutteren, som de første mange år var rigget som jagt og uden styrehus, blev i 1915 solgt til A/S Jysk Havfiskeri, der dog ikke kunne anvende skibet, der var bygget med en ringe dybgang på kun 1,40 m. SKØDSHOVED blev derfor solgt tilbage til Aarhus – Skødshoved-farten, hvor den sejlede uafbrudt indtil 1951, og i yderligere ti år lejlighedsvis med fragt eller passagerer.
Skødshoved blev efter en omfattende restaurering i 2000/2001 udstyret med en galeaserigning. I 2013 blev det ombygget igen og fremstår nu med udseende, herunder en beskeden jagtrigning, som i 1950-erne. Det ejes af Kalø Vig Veteranskibssejlads.

Jens Krogh
Ketchrigget snurrevodskutter bygget i 1899 hos H. V. Buhls i Frederikshavn. Længde 24,6 m, bredde 5 m, dybdegang 2,2 m.
Jens Krogh var på den tid en nyskabelse, beregnet til snurrevodsfiskeri. Oprindelig havde Jens Krogh en 6 hk. petroleumsmotor, som både drev den faste skrue og vodspillet. Snurrevodsfiskeriet foregik i Kattegat og Nordsøen, og fangsten blev opbevaret i den store dam midtskibs, indtil kutteren kom i havn.

Solvang
Lofoten Kutter bygget i 1930 til en fisker i Berlevåg øst for Nordkap. I 1930 skete der tre store ændringer i fiskerens liv. Han fik sin kutter, sin eneste datter og en ko. Alt hvad der var nødvendigt for at forsørge en lille familie i Finmarken. Indtil 1973 var Solvang i aktivt fiskeri. Herefter blev den først solgt til en amerikaner som aldrig fik skibet ”med hjem” og senere til forskellige ejere. I dag ejes skibet af Nis-Edwin List-Petersen.

Skibet
Bæltbåd bygget i 1880 i Dyrehaugen. Længde 8.4 m forlænget med 6 fod.
Der er tale om en traditionel bæltbåd, der omkring 1910-20 blev forlænget og brugt til stenfiskeri. Et interessant lille skib og formentlig det eneste tilbageværende af slagsen.
Dette oprindeligt anonyme lille stenfiskerfartøj er restaureret ved Aarøsund bådebyggeri og fremstår nu i tilnærmet oprindelig skikkelse.

Caroline
Rekonstruktion af Lystkutteren Caroline fra 1866. Længde 12,7 m, bredde 3,6 m, dybgang 1,8 m.
Nybygget på Hobro Værft og søsat den 18. maj 2019. Den todelte mast måler 16 meter, og Caroline er jagtrigget med storsejl, gaffeltopsejl, stagfok, klyver og jager – i alt 111 kvadratmeter – med plads til syv gaster om bord. Carolines oprindelige skibsbygmester, E.C. Benzon fra Nykøbing Falster, havde en bror, som blev en succesrig og kendt apoteker og skabte firmaet A/S Alfred Benzon, hvis arvtager i dag bor i USA og har støttet projektet med over én million kroner.

Noatun
Snurrevodskutteren Noatun fra 1937. Længde 13,81 m, bredde 4,27 m, dybgang 1,74 m.
Fartøjet blev bygget hos Kristian Andersen hos Frederiksværk Skibsværft til skipper Jesper Glistrup Jeppesen i Esbjerg. Noatun var af hajkutter-typen og beregnet på snurrevodsfiskeri i Nordsøen. Skibets oprindelige navn var Elsa med havnekendingsnummer E383.

LÆS OGSÅ om vore Familie Fester

Galease

Elsa Margrethe
Fiskekutter, galeaserigget, bygget i 1926 på Esbjerg Skibsværft. Længde 61 fod, bredde 16 fod, dybdegang 7 fod.
Elsa Margrethe er let genkendelig på sin høje rig. Skibet er oprindeligt bygget som snurrevodskutter til fiskeri i Nordsøen. Skibet anvendes nu som familieskib mv.

Hjalm
Galease, bygget i 1901 hos Christoffersen i Assens. Længde 66 fod, bredde 18 fod, dybdegang 8 fod.
Hjalm er bygget til indenrigsfragtfart. Da hun var fuldstændigt udtjent i kommerciel fart, blev hun købt af Holbæk Kommune og blev som et beskæftigelsesprojekt rigget op og sat i fart som lejrskoleskib. Dan kommunen senere opgav sejladsen, blev hun i sidste øjeblik inden et salg til udlandet erhvervet af en forening i Holbæk. Skibet sejler nu charter og ferieture stadig med hjemhavn i Holbæk og er en pryd for by og havn.

Skiblander
Galease bygget i 1897 hos F. Hansen i Odense. Længde 60 fod, bredde 18 fod, dybdegang 6 fod.
Skibladner er FDF Søkorps Københavns skib. Søspejderne var de første, der så mulighederne i de gamle skibe og allerede i 1961 erhvervede de Skibladner II, som hun hed engang, og riggede hende op igen. I mere end 40 år har hun nu sejlet med glade søspejdere og gennemgået op til flere foryngelseskure.

Anna Møller
Galease bygget i 1906 hos Peter Larsen i Randers. Længde 65 fod, bredde 17 fod, dybdegang 7 fod.
Anna Møller er ejet af Nationalmuseet og er Danmarks største sejlskib. Det skal forstås således, at hun ingen maskine har. I det hele taget er skibet, som da hun blev bygget. Blandt andet foregår madlavningen i den lillebitte kabys på dækket. Skibet blev doneret af A. P. Møllers Fond til Nationalmuseet, og da det oprindelige navn ”Esther” ikke var ledigt, blev hun opkaldt efter skibsrederens moder.

Havgassen
Galease bygget i 1898 hos Rasmus Møller i Faaborg. Længde 48 fod, bredde 13 fod, dybdegang 6 fod.
Havgassen blev bygget som kvase, altså et skib med dam, indrettet til sejlads med levende fisk. Havgassen var i mange år beskæftiget med torskefarten ved Norge. I 1964 blev hun udrangeret og ombygget til lystfartøj. Senere har hun været ombygget til lystfartøj. Desuden har hun været både socialpædagogisk skibsprojekt og charterskib. Havgassen vendte i 2004 hjem efter en tur til Kanarieøerne og Middelhavet. I 2018 fik hun sit oprindelige navn Haabet tilbage og drives af Træskibsforeningen Faaborg.

Silvermoon
Galease bygget i 1936 i Esbjerg. Længde 53 fod, bredde 17 fod, dybdegang 7 fod.
Silvermoon er oprindeligt bygget til fiskeri i Nordsøen. I dag er hun med sin høje galeaserig en flittig gæst i danske og udenlandske havne. Silvermoon anvendes til socialpædagogisk arbejde i Silvermoonfonden. Skibet har bevaret sin herlige gamle 2-cylinder Grenaa-motor.

Vega
Galease bygget i 1901 hos Christoffersen i Assens. Længde 49 fod, bredde 14 fod, dybdegang 6 fod.
Vega er bygget som ålekvase, altså et skib med dam, indrettet til sejlads med levende fisk. Senere blev hun lystfartøj. I dag er hun af sine nuværende ejere blevet smukt tilbageført og arbejder for Naturskolen i Roskilde, hvor unge mennesker stifter bekendtskab med sølivet og de mange maritime håndværk.

Havet
Galease bygget i 1954 i Holbæk. Længde 88 fod, bredde 21 fod, dybdegang 7 fod.
Havet er et af de allersidste store træskibe, der er bygget i Danmark. Hun blev bygget i Holbæk i 1954 til fart på Grønland, men kom aldrig derop. I stedet sejlede skibet som coaster i Skandinavien og Østersøen indtil 1977, hvor hun blev rigget op og fungerede som lejrskoleskib. I dag er Havet charterskib på fuld tid.

Palnatoke
Galease bygget i 1894 hos R. Jensen i Humlebæk. Længde 52 fod, bredde 16 fod, dybdegang 5 fod.
Palnatoke er bygget som fragtskib og blev senere, som så mange af de andre småskibe, stenfiskerfartøj. Som sådan var hun hjemmehørende i Bogense, da en privatmand i 1960’erne forelskede sig i hende. Han riggede den op som galease og lige siden har den været lystfartøj eller charterskib for skiftende ejere. Palnatoke er registreret hos Søfartsstyrelsen som lastskib og har tilladelse til at sejle med 12 betalende gæster. LÆS: Søfartsstyrelsens fartstilladelse er din sikkerhed.

Aventura
Galease bygget i 1914 i Kolding. Længde 59 fod, bredde 19 fod, dybdegang 8 fod.
Aventura som oprindelig hed ”P. C. Christensen 1” er bygget som sejlførende ålekvase til P. C. Christensens Åleeksport i Kolding. Hun var dengang flagskibet i firmaet. Aventura er konstrueret til opkøb af ål i Norge, Danmark og de Baltiske lande samt transport af de levende ål til England, holland og Belgien. Den oprindelige maskine blev i 1946 udskiftet med den nuværende Alpha Diesel, som tøffer endnu. I dag ernærer Aventura sig ved lystfiskeri og charterture fra Middelfart.

Yukon
Galease bygget i 1930 i Frederikshavn. Længde 22 m, bredde 5 m, dybdegang 2 m.
Oprindeligt hed hun Elly og blev bygget til fiskeri i Nordsøen. I 1951 fik skibet sit nuværende navn. En fisker, der havde prøvet lykken i Amerika, kom hjem til Danmark og købte hende for en klump guld fundet i floden YUKON i Alaska. Efter en succesfuld karriere på 44 år som fiskeskib, blev hun lystfartøj og nu charterskib. I perioden 1997-2004 blev Yukon gennemgribende renoveret at det nuværende ejerpar og fremstår smukkere end nogensinde og er klar til at byde gæster velkommen om bord til sejladser ud fra Tasmanien.

Haabet
Galeaserigget fragtskib bygget i 1914 i Rødvig. Længde 83 fod, bredde 21 fod, dybdegang 9 fod.
Håbet blev oprindelig bygget som fragtskib og sejlede som sådan indtil 1959. Fra 1960 til 1994 sejlede skibet under navnet ”Tut” med lystfiskere og havde hjemsted i Kerteminde. Siden sin gennem-restaurering i 1994-1995 har Haabet været hjemhørende i Svendborg. Efter finanskrisen i 2008 blev hun solgt til England.

Donna Wood
Ketch bygget i 1918 hos Rasmus Møller i Faaborg. Længde 31,2 m, bredde 5,65 m.
En ketch har ligesom en galease en højere forreste mast. Skibet har gennemgået en total renovering på Ring-Andersen Skibsværft i Svendborg, og under ledelse af marine-arkitekterne N. Mosberg og Hans Jacobsen blev der sat rig og sejl på. Samtidig skiftede hun navn til Donna Wood opkaldt efter en berømt danserinde, som den daværende ejer sværmede for. Sejlede i mange år ud af Nyhavn i København. Blev i 2015 solgt og sejler i dag på Grønland.

Castor
Castor er et ægte, gammelt dansk træskib bygget til fiskeri på A/S Jensen & Lauritsens Skibsbyggeri i Esbjerg i 1936. Skibet blev bygget som galease med smuk sejlføring. Linieføringen er af hajtypen og typisk for mange fiskegaleaser fra den tid.

Wotan
Galease bygget i 1942 hos Karstensen i Skagen. Længde 15,91 m, bredde 4,88 m, dybdegang 2,16 m.
Wotan er registreret hos Søfartsstyrelsen som lystfartøj modsat et passagerskib og har derfor ikke tilladelse til at sejle med betalende gæster. LÆS: Søfartsstyrelsens fartstilladelse er din sikkerhed.

Fortuna
Galease bygget i 1933 hos J. Christoffersen, Nordby, Fanø Norge. Længde 12,46 m, bredde 3,93 m, dybdegang 2,10 m.
Fortuna med kendingsbogstaverne 5QEO er registreret hos Søfartsstyrelsen som fritidsskib modsat et passagerskib og har derfor ikke tilladelse til at sejle med betalende gæster, selvom dette sker gennem boatflex.com ud af Nyhavn. LÆS: Søfartsstyrelsens fartstilladelse er din sikkerhed.

LÆS OGSÅ Hvad er et Sejlskib.

Tomastet Skonnert

Bona Vista
To-mastet skonnert bygget i 1914 af skibsbygmester Ludvig Johansen i Marstal. Længde 35 m, bredde 7,2 m, dybgang 2,8 m. Maskine 230 HK. Sejlareal 450 m2.
Bonavista blev bygget til brug for New Foundslandsfarten ligesom dens søsterskib ‘Fulton’. Bonavista har to master og er et godt og stærkt bygget skib. Dengang var skibets reder og fører J.E. Christensen. Efter 1926 fik den sin første motor, og i 1960 blev den solgt, hvorefter den skiftede navn til ‘Thomas’. I 1972 kunne den ikke længere bruges som erhvervsfartøj, og den blev solgt til Per Thuesen, som gav den sit gamle navn ‘Bonavista’ tilbage. Frem til 2000 blev skibet brugt til sejlads med lystfiskere og chartergæster. Bona Vista blev overtaget af Nationalmuseet og gen-søsat i 2012 flot restaureret.

Brita Leth
Jagtbygget 2 mast sletskonnert, bygget 1911 på Øxenbjerg træskibsværft i Svendborg, længde: 75 fod, bredde 21 fod, dybdegang 8 fod.
Brita Leth er en af de meget velholdte, danske skonnerter og hun har en lang og broget historie. Blandt andet sank hun ved Samsø i 1942, men blev hævet af de i småskibsfarten navnkundige Flyvbjerg-brødre. Brødrene istandsatte hende og satte straks Brita Leth i fart igen. Under krigen smuglede hun mange flygtninge til Sverige. I den fart holder Brita Leth rekorden med 176 flygtningen sejlet over på én gang.

Freia
Klipperbygget 2 mast slettopskonnert, bygget i 1897 af Rønne Maskinværksted, længde 74 fod, bredde 19 fod, dybdegang 7 fod.
Freia skiller sig ud. Dels med hendes hvid-grå skrog og dels ved at være bygget af stål. Hun sejlede indtil starten af 1970’erne med gods mellem Bornholm og resten af Danmark. En af de ting der blev sejlet rigtig meget af, var granit til kantsten og gravsten samt næsten en tredjedel af alt det granit, der blev brugt til den gamle Lillebæltsbro. Siden 1976 har hun sejlet som charterskib.

Aron
Jagtbygget 2 mast skonnert, bygget i 1906 på J. Bager i Marstal. Længde 70 fod, bredde 19 fod, dybdegang 7 fod.
Den smukke Marstal skonnert Aron er et af Danmarks bedste sejlere. Skibet er oprindeligt bygget til fragtfart under sejl. I tiden med skipper Kristian Lund som ejer og skipper har Aron siden 1968 gennempløjet Østersøen og de indre, danske farvande lastet med tyske gæster om bord.

Johanne
2 mast skonnert bygget i 1895 hos Øxenbjerg Skibsværft i Svendborg. Længde 70 fod, bredde 17 fod, dybdegang 7 fod.
Johanne er en lille 2-mast skonnert bygget til indenrigsfragtfart. Johanne har i mange år været beskæftiget i charterfarten med såvel dag- som ugeture i danske og svenske farvande. Om vinteren sejles der fisketure i Øresund.

Meta
Skonnert bygget i 1884 hos Christoffersen i Assens. Længde 46 fod, bredde 14 fod, dybdegang 4 fod.
Den lille, smukke klipperskonnerts fortid fortaber sig i det dunkle. I 1916 forliser hun ved Samsø, men bliver bjerget. Meta har været både fragtskib og stenfisker. 1961 bliver hun lystfartøj. I dag er hun charterskib og sejler dagture primært fra det sydfynske. Meta blev for få år siden totalt renoveret og er i dag så god som ny.

Frem
Skonnert bygget i 1939 i Nykøbing Mors. Længde 122 fod, bredde 23 fod, dybdegang 10 fod.
Frem blev oprindeligt bygget til fragtsejlads i såvel de danske som udenlandske farvande. Skibet har i dag sin base i Jylland, hvor det bliver brugt til charter sejlads.

Fionia
2 mast skonnert bygget i 1904 i Fakse Ladeplads. Længde 29,9 m, bredde 6,5 m, dybdegang 2,1 m.
Fragtskib indtil 1960, hvorefter hun blev lystfiskerskib i Helsingør under navnet Tina. Hed ”Lovise Moland indtil 2012, hvor hun blev købt og renoveret af familien Rømer, der omdøbte hende til Fionia.

Saga
Skonnert bygget i 1935 i Finland. Længde 24,8 m, bredde 5,82 m, dybdegang 2,45 m.
SAGA er bygget som sejlskib til fragtsejlads i Finland og senere har hun sejlet worldwide bl.a til Caribien som socialpædagogisk skoleskib. Fra starten af årtusindskiftet til 2015 var skibet i privateje og brugt til charter og turistsejlads på Limfjorden – i 2015 blev hun solgt tilbage til Finland.

Nordboen
Skonnert bygget i 1931 hos Ring-Andersen i Svendborg. Længde 21 m, bredde 5,1 m, dybdegang 2,6 m.
Som motor-ketch sejlede Nordboen lastskib i de Baltiske have, Nordsøen og helt op til Lofoten. Mellem 1972-94 blev hun restaureret til chartersejlads og har siden 1999 sejlet i Finland.

Martha
2 mast jagtskonnert bygget i 1900 på Lindtners værft i Vejle. Længde 32,8 m, bredde 5,6 m, dybdegang 3,97 m.
Typisk for disse skibe er de lange pælemaster (i et stykke), den flade agterstavn (platgattet), den runde stævn og de lange forgrejer. Martha har også et forholdsvist smalt skrog, der gør hende til en hurtigsejler. I 2004 forliste skibet i en tragisk ulykke. Skibet er registreret som lystfartøj og har ikke en professionel besætning ligesom de medlemmer, der sejler med skal have egen forsikring og deltager på eget ansvar.

LÆS OGSÅ om vore Sejlferier

Tremastet Skonnert

Fulton
Jagtbygget 3 mast sletskonnert, bygget 1915 hos C. L. Johansen i Marstal, længde: 116 fod, bredde: 23 fod, dybdegang: 8 fod.
Næsten alle danskere kender Fulton. Oprindelige bygget til den krævende New Foundlandsfart. Det socialpædagogiske arbejde som skibet begyndte i 1970, føres stadig videre af gode mennesker. Udgangspunkt for Fultonprojektet er Postgården i Assens. Fulton er hele Danmarks skib, da det er ejet af Nationalmuseet, der stiller det til rådighed for Fulton Stiftelsen.

Fylla
Jagtbygget 3 mast skonnert, bygget i 1924 hos J. Dreyer i Nyborg. Længde 98 fod, bredde 24 fod, dybdegang 9 fod.
Efter 7 år i Nord- og Østersøfarten kom Fylla til Grønland. Her sejlede hun i kystfart. Senere blev hun ombygget fryseskib og sejlede frisk fisk til indhandling fra de mange små bygder på Grønlandskysten. I midten af 1970’erne blev skibet købt af Fyns Amt – i dag Region Syddanmark – og blev som beskæftigelsesprojekt ført tilbage til sin oprindelige skikkelse. I mere end 20 år har skibet hver sommer været travlt beskæftiget med at sejle lejrskoletogter for skoler og institutioner.

Maja
3 mast Bramsejlskonnert bygget i 1917 i Alpen a.d. Rijn i Holland. Længde 98 fod, bredde 20 fod, dybdegang 9 fod.
Maja er en traditionel logger, som har sejlet fragtsejlads i nordeuropæiske farvande hele sit liv, såvel under dansk som tysk flag. I 1930 blev Maja forlænget for at følge med tidens krav. Maja var et af de sidste skibe i dansk indenrigssejlads og har nu et meget aktivt otium som Danmarks største charterskib.

Zar
3 mast skonnert bygget i 1942 i Svendborg. Længde 121 fod o.a., bredde 21 fod, dybdegang 9 fod.
Zar blev bygget på det navnkundige Ring-Andersen Skibsværft til fragtfart i Østersøen. Ejeren var en pertentlig mand, der ikke ville sejle med laster, der sled for hårdt på skibet. I 1970’erne blev hun Else Dorthea Bager, som skibet også er blevet kaldt, rigget som 3 mast topsejlskonnert, senere solgt til USA – købt tilbage af De Forenede Bryggerier og omdøbt til Madonna. I 2004 var Madonna i Portugal i forbindelse med EM i fodbold, da skibet blev anvendt til repræsentative formål for Carlsberg og Tuborg. I dag er Zar i privateje.

Marilyn Anne
3 mast slettopskonnert bygget i 1919 i Marstal. Længde 39 m, bredde 7,6 m, dybdegang 2,7 m.
Fra 1979 til 1985 blev Marilyn Anne, ved et storstilet restaureringsprojekt, bygget tilbage til sit oprindelige udseende, og påny rigget op til sejlskib. Samtidig blev skibet indrettet til sit nuværende formål, skole.

Loa
3 mast Barkentine bygget i 1922 hos Sophus Webers i Svendborg. Længde 24,59 m, bredde 6,28 m, dybdegang 2,95 m.
LOA – som Aphrodite, som skibet hed ved søsætningen i 1922 – er klipperbygget. Det vil sige at det har en skrogform, der er kendetegnet ved en konkavt buet forstavn og en hækbygget agterstavn – en halvrund agterende, der hæver sig over vandet bagud.

Den Store Bjørn
3 mast skonnert bygget i 1902 hos F. N. Hansen i Odense. Længde 34,45 m, bredde 6,32 m, dybdegang 3,97 m.
“Den Store Bjørn” er et tidligere fyrskib. Ombygget til tremastet skonnert i 1980, hvilket gjorde den til Danmarks største sejlende træskib. ”Den Store Bjørn” har krydset Atlanten flere gange, deltaget i Tallships Race og sejlet de danske farvande tynde. Sejler i dag socialpædagogisk projektskib.

Cassiopeia
3 mast topsejlskonnert bygget i 1945 hos J. Ring-Andersen i Svendborg. Længde 40,84 m, bredde 7,32 m, dybdegang 3,05 m.
Danmarks senest byggede træskonnert som fragtskib blev bygget til skibsreder C.P. Jensen, Rudkøbing og hed oprindeligt LARS. I 1981 var Carene Star ejet af den franske ejer Paul Filleau, Montrevil-sous-Bois og solgt til Thomas Brocklebank AmbA ved Tvindskolerne, Ulfborg, og fik nævneændring til CARENE STAR. Efter konkurs i ejerselskabet blev “Carene Star” i 2012 lagt op ved Ring-Andersens værft. Skibet fik nye ejere fra Esbjerg i foråret 2017 og er gennemgået en omfattende istandsættelse.

Fuldrigger

Georg Stage
3 mast Fuldrigger bygget i 1934 i Frederikshavn. Længde 54 m, bredde 8 m, dybdegang 4 m.
Georg Stage er verdens ældste, civile skoleskib og eneste uafhængige skoleskib, fordi det ikke tilhører en skole på land. Det første skib sejlede indtil 1934, hvor det blev besluttet at bygge et nyt skoleskib. Det nye skib blev større, bredere og mere rummeligt, og er det skib, der sejler i dag.
Skibsreder Frederik Stage fik ideen til at bygge et skoleskib i slutningen af 1800-tallet, fordi handelsflåden manglede gode søfolk. Skibet er opkaldt efter Frederik Stages søn, Georg, som døde af tuberkulose i 1880 blot 23 år gammel. To år senere var stiftelsen ’Georg Stages Minde’ og skoleskibet, opkaldt efter sønnen, en realitet.

LÆS OGSÅ om Afriggerdag

Danmark
3 mast Fuldrigger bygget i 1932 på Nakskov Skibsværft. Længde 74,4 m, bredde 10 m, dybdegang 5,2 m.
Kølen til Skoleskibet DANMARK blev lagt på Nakskov Skibsværft i 1932, og efterfølgende blev skibet rigget færdigt og kunne begynde sin jomfrurejse i 1933. Siden da har skibet fungeret som statsskoleskib for Danmark. Skibet er bygget som 3-mastet fuldrigger, idet denne type rig blev anset som den mest komplekse og mest krævende rig, som også ville kunne holde flest hænder beskæftiget.

Klik og få mere information om vore skibe.

Søfartsstyrelsens fartstilladelse er din sikkerhed

Book kun skibe, der har Søfartsstyrelsens tilladelse til at sejle med betalende gæster – dét er jeres sikkerhed for at redningsudstyr, professionel besætning og forsikringer er i orden. Her kan I finde et eksempel på en Fartstilladelse, som også altid skal være synlig om bord på skibet, men bed om at få den tilsendt inden I booker.