Vi ♥️ glade kunder ⭐⭐⭐⭐⭐ | Ring 30 50 60 90 Kontakt os

SEJLSKIB

Få svar på dine spørgsmål om sejlskibe

Sejlskibet har i løbet af århundreder gennemgået en stor udvikling og er stadig en meget populær skibstype i dag. Få svar på oftest stillede spørgsmål til sejlskibe her i artiklen.

Hvad er et sejlskib?

Et sejlskib er et skib, der ved hjælp af vinden kommer fremad på havet. De gamle sejlskibstyper havde deres storhedstid tilbage i 1700- og 1800-tallet, hvorefter dampskibe og motorskibe overtog.

Sejlskibene er dog stadig populære den dag i dag, og mange sejler som fritidsbeskæftigelse eller sport. Der findes et væld af forskellige sejlskibstyper.

Hvor stammer sejlskibet fra, og hvem opfandt det?

Sejlskibet stammer fra Egypten, helt tilbage fra cirka år 4000 f.Kr. Her byggede man fartøjer med én mast, som bar et firkantet sejl under en vandret rå. Denne type sejl kaldes et råsejl og anses for den mest enkle form for sejlføring.

I løbet af antikken og den tidlige middelalder blev denne sejltype også brugt i Middelhavsområdet, og i Nordeuropa helt frem til cirka år 1200.

Siden da er der sket en stor udvikling inden for sejlskibe. Man mener, at fornyelsen bl.a. kom omkring år 700, da araberne sejlede frem i Middelhavsområdet med et trekantet sejl på en skråtstillet rå; en sejltype som i dag betegnes latinersejl. Denne sejltype bredte sig efterfølgende i Vest- og Nordeuropa, og var forgænger for nye, forskellige typer af sejlskibe, bl.a. de gaffelriggede skibe, som vi kender i dag.

Når du kigger på de gamle danske sejlskibe og træskibe i dag, så er de derfor resultatet af mange års udvikling.

Hvordan virker et sejl?

Man kan tale om, at sejlene på et skib fungerer på to forskellige måder.

Når man sejler i medvind, flytter skibet sig fremad, fordi sejlene fanger vinden som kommer bagfra. Kort sagt kan man altså sige, at vinden skubber skibet fremad.

Det giver mening, at man sejler fremad, når skibet bliver påvirket af vindens kraft bagfra. Men det er ikke nødvendigvis den mest effektive måde at sejle på.

Når vinden kommer fra siden eller en smule forfra, så fungerer sejlene nærmest som flyvinger. Når vinden passerer sejlene, dannes der, pga. af sejlenes form, et undertryk på forsiden og et overtryk på bagsiden af sejlet, hvilket resulterer i en sugende effekt. Man kan altså kort sagt sige, at skibet bliver trukket frem af vinden.

Hvor hurtigt skibet sejler afhænger af flere ting. Vindens kraft og vinkel på skibet spiller bl.a. en vigtig rolle. Derfor taler man ofte om at trimme sejl – det vil altså sige at optimere sejlenes position i forhold til vindens retning og den ønskede sejlkurs.

Der findes forskellige sejltyper:

  • Råsejl: Et firkantet sejl, som i den øverste kant sidder bundet fast på en vandret rundholt (rund pind), en rå, som er monteret på den lodrette rundholt, masten. Råsejl går på tværs af skibets retning.
  • Gaffelsejl: Et firkantet sejl, som sidder fast mellem to vandrette rundholter, som går langs med skibets retning. Disse rundholter hedder en ”bom” og en ”gaffel”, hvoraf ordet gaffelsejl kommer.
  • Smakkesejl: Et firkantet sejl, som fastgøres langs med masten, og som holdes udspændt med en skrå rundholt, diagonalt fra det nederste hjørne af sejlet tættest på masten til det øverste hjørne længst fra masten. Smakkesejlet går langs med skibets retning.
  • Latinersejl: Et trekantet sejl, som fastgøres på en rundholt, der hejses op i den lodrette mast med en skrå vinkel. Stangen rager en smule ud foran masten, hvorfor den forreste del af det sejlet sidder som en trekant foran masten. Latinersejlet går langs med skibets retning.
  • Stagsejl: Et trekantet sejl, som sidder bundet fast på en skrå wire, et stag, fra dækniveau til mast. Stagsejl går langs med skibets retning.

Hvilke sejlskibstyper findes der?

De forskellige sejlskibstyper defineres i forhold til antallet af master, og hvordan de er rigget:

  • Enmastede sejlskibe: Et skib med én mast, som oftest er lavet enten i ét stykke (pælemast) eller er todelt (skonnertrigget mast). Her er sejlskibstyperne bl.a. en slup, en jagt og en evert.
  • Tomastede sejlskibe: Et skib med to master, som enten er pælemaster eller skonnertriggede, hvor begge master typisk er rigget med gaffelsejl eller råsejl. Her er typerne bl.a. en skonnert, en brig, en galease, en skonnertbrig og en kuf.
  • Tremastede sejlskibe: Tremastede skibe, hvor masterne oftest er tredelte (fuldriggede) og rigget enten med gaffelsejl eller råsejl. Her er skibstyperne bl.a. en bark, en fuldrigger og en barkentine. Der findes også firemastede og femmastede sejlskibe. Der er sågar bygget en syvmastet skonnert i England, men det viste sig ikke at være særlig effektivt.

Hvad er en skonnert?

En skonnert er et skib med to, eller flere, master med gaffelsejl eller bermudasejl. For tomastede skonnerter gælder det, at storsejlet (hovedsejlet) sidder på den agterste (bagerste) mast, kaldet stormasten, som er højere end den forreste mast, skonnertmasten. På tremastede skonnerter er den midterste mast stormasten, den forreste mast skonnertmasten, og den agterste mast mesanmasten.

Skonnerten er en skibstype, som er forholdsvis nem at manøvrere med en lille besætning, hvorfor den blev populær til fragtsejlads, ofte indenrigs.

Hvad er en fuldrigger?

En fuldrigger, eller et fuldrigget sejlskib, er et sejlskib med tre eller flere master, hvor alle master er tredelte og rigget med råsejl. Disse skibe er blandt de største sejlskibe og blev brugt i den store handelssejlads over bl.a. Atlanterhavet. Der skulle stor besætning til at sejle og manøvrere disse skibe.

Hvad er en smakkejolle?

En smakkejolle er et mindre skib, der er kendt for fragtfart i Vadehavet og færgefart i sunde og bælter. Denne sejlskibstype blev meget almindelige herhjemme i Danmark i 1500-tallet.

Skibet har fået sit sjove navn på grund af selve sejlføringen. Der er nemlig tale om et sejl, der kan drejes (smækkes) hele vejen fra den ene ræling og til den anden.

Hvad er en fregat?

En fregat er et fuldrigget hurtigsejlende orlogsskib. Også kaldet et krigsskib. De havde typisk kanoner på to dæk, og der kunne være alt fra 24 og helt op til 56 kanoner.

Herhjemme er den mest kendte fregat Fregatten Jylland, som deltog i den 2. Slesvigske Krig i Slaget ved Helgoland tilbage i 1800-tallet. I dag kan skibet opleves i Ebeltoft.

Hvad er en clipper?

En clipper er et flermastet, fuldrigget skib, som var meget populært tilbage i 1800-tallet. De blev primært anvendt som handelsskibe, da de var meget hurtige.

Tilbage i 1872 sejlede de store sejlskibe Cutty Sark og Thermopylae fra Kina og mod England med en stor te-høst på blot 122 dage.

Efter Suez-kanalen i 1869 åbnede for dampskibe, faldt populariteten for clippere dog.

Hvad er verdens største sejlskib?

Verdens største sejlskib hedder Sedov. Det er et russisk skoleskib, der blev benyttet af Sovjetunionens flåde. Siden da er det blevet til et træningsskib inden for fiskeri. Skibet er en firmastet bark med en totallængde på næsten 123 meter.

Hvad bruges sejlskibe til i dag?

Sejlskibe bruges i dag på mange forskellige måder. Der findes museumsskibe, foreningsskibe, privatejede skibe, og så er der os: professionelle erhvervsskibe som lever af og brænder for at formidle oplevelser til søs.

Det er blevet enormt populært at holde arrangementer til søs, og hos os kan du bl.a. arrangere fødselsdag, bryllup, teambuilding med sejlads på havet eller sommerens firmaarrangement i nye rammer og fantastiske omgivelser.

Sejlskibene i dag er resultatet af flere tusinde års udvikling. Det er tradition, håndværk, kulturbevaring og -formidling, og det er tilgængeligt!

LÆS OGSÅ om vore Firma Sejlture.