Vi ♥️ glade kunder ⭐⭐⭐⭐⭐ | Ring 30 50 60 90 Kontakt os

Købsbetingelser

Købte billetter i WebShop til f.eks. Tursejladser eller Havnerundfart refunderes som udgangspunkt IKKE. Købte billetter refunderes som udgangspunkt udelukkende i tilfælde af aflysning. Aflysning kan ske ved ekstreme vejrforhold og/eller ved færre end 20 solgte billetter pr. afgang. Billetter refunderes, som udgangspunkt, altid til billetkøber.

Gebyrer, tillæg samt eventuelle forsendelsesomkostninger refunderes ikke.

De Forenede Sejlskibe har intet ansvar for problemer, som skyldes kopiering eller videresalg af billetter.

Kunder ihændehavende ulovligt kopierede eller ulovligt videresolgte billetter får ikke adgang til arrangementet.

Personhenførbare oplysninger (navn, adresse mv.) opbevares og transmitteres ikke krypteret. Men såvel transmission som opbevaring foregår i et lukket netværk. Der er altså ikke adgang til disse oplysninger fra internettet. Alle oplysninger vedr. betalinger sendes krypteret til PBS.

Betaling på DeForenedeSejlskibe.dk

På DeForenedeSejlskibe.dk modtages betaling med følgende betalingskort:

Dankort, Visa, MasterCard, China Union og Eurocard.

Fortrydelsesret

I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter IKKE omfattet af fortrydelsesretten.

Forbehold for fejl og mangler

De Forenede Sejlskibe I/S tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser.

TERMS OF PURCHASE

Tickets purchased in WebShop ex. for Sailing Cruises or Harbour Cruises are generally non-refundable. Tickets purchased are generally only refunded in the event of cancellation. Cancellation can occur in the event of adverse weather conditions and/or with less than 20 tickets sold. In principle, tickets are always refunded to the person who purchased the ticket.

Fees, charges and any forwarding costs are non-refundable.

United Sailing Ships cannot be held liable for problems arising from the copying or resale of tickets.
Customers in possession of illegally copied or illegally resold tickets will not be allowed to take part in the event.

Personally-attributable information (name, address, etc.) is filed and transmitted unencrypted. The transmission and filing takes placed in a closed network, however. In other words, this information is inaccessible from the internet. All payment-related information is sent encrypted to Nets.

ONLINE PAYMENT AT DEFORENEDESEJLSKIBE.DK

The following payment cards are acceptable means of payment on DeForenedeSejlskibe.dk:
Dankort, Visa, MasterCard, China Union og Eurocard.

RIGHT OF CANCELLATION

Pursuant to “Section 17(2), cf. Section 9(2)(2a), of the Danish Act on certain consumer agreements”, the purchase of tickets is NOT covered by the right of cancellation.

ERRORS AND OMISSIONS EXCEPTED

De Forenede Sejlskibe I/S cannot be held liable for errors or omissions in prices and descriptions.