Vind en bog med Mira

Deltag i konkurrencen og bliv den heldige vinder af bogen og filmen om Limfjorden og Mira:

Hvad betyder udtrykket ”At skeje ud?”

1: Man går i byen og slår til Søren og evt. andre.
x: Arbejdet stoppes, og man har fri.
2: Man sejler baglæns ud ad havnen.

Send en mail mrk. “Vind en bog” til info@deforenedesejlskibe.dk og deltag i lodtrækningen. Sidste frist for deltagelse er lørdag den 1. oktober 2011. Vinderen får direkte besked og bliver annonceret i næste Nyhedsbrev.

Limfjorden – Stemmer og steder I-II

Det har i mange år været Hans Edvard Nørregård-Nielsens drøm af få udgivet en bog om sit barndomsland ved Limfjorden – og nu er drømmen endelig gået i opfyldelse. I værket Limfjorden – Stemmer og steder I-II tager Nørregård-Nielsen os med både til lands og til vands for at hilse på fortidige og nutidige beboere, for at besøge kirker, landsbyer, havnebyer, klinter og græsenge samt udsigter og små vige. Værket er fyldt med fortællinger, minder og beskrivelser og ikke mindst refleksioner over tidens gang og Limfjordens udvikling og betydning.

Uddrag fra bogen:
”Vi har på enhver måde det privilegium at gå, hvor der har gået mennesker før, og det er ikke mindst derfor, at man ret beset aldrig behøver at gå alene. Lad mig som min måske største glæde ved Limfjorden pege på de græsklædte kystklinter, der med lidt maritimt forland under sig er blevet slidt i karakter af det netværk af stier, som en hærskare af kreaturer har efterladt, så de i modlyset springer ud af grønheden, som et netværk i sort.”

Teksten er ledsaget af mesterfotografen Kirsten Kleins fotos samt gamle fotos, malerier og kort. Med Limfjorden – Stemmer og steder I-II har Limfjorden og dens beboere fået et unikt værk, og Hans Edvard Nørregård-Nielsen har fået fred i sin sjæl.

Min Dal – Tilbage til Limfjorden med Hans Edvard Nørregård-Nielsen
Instruktøren Jakob Jørgensen skriver om sin film: Filmen ”Min Dal” er et portræt af en af Danmarks vigtigste og mest interessante kulturpersoner. Der er mange, der allerede har stiftet bekendtskab med Hans Edvard Nørregård-Nielsen gennem hans mange vidunderlige bøger og de udstillinger han har sat op. I filmen stifter vi bekendtskab med ham på et mere personligt plan. Filmen er en rejse gennem Limfjorden, men også en rejse ind i Hans Edvard Nørregård-Nielsen.

Vi følger bl.a. Hans Edvard Nørregård-Nielsens samarbejde med fotografen Kirsten Klein. De skal sammen udarbejde tekst og billeder til en bog om Limfjorden og de mennesker, der afspejler sig i denne egn. Vi får på rejsen et indblik i Hans Edvard Nørregård-Nielsens engagement, viden og indlevelse og følger hans tanker i et stille poetisk billed-univers.

Hans Edvard er lærd, men hans store indsigt holdes altid på plads af glæden ved at fortælle og kommunikere og ved at dele sit engagement med andre mennesker.