Vi ♥️ glade kunder ⭐⭐⭐⭐⭐ | Ring 30 50 60 90 Kontakt os

FAQ

Oftest stillede spørgsmål til De Forenede Sejlskibe

FAQ er forkortelse for Frequently Asked Questions og oversat til dansk Oftest Stillede Spørgsmål. Har du spørgsmål til livet om bord på et skib, eller vil du vide mere om et af vores to sejlskibe?

LÆS OGSÅ: Sejlture fra København

Det maritime sprog har mange herlige udtryk, som ikke altid giver sig selv, hvis man ikke er vant til at færdes på havet til daglig. Hvad står styrbord og bagbord for eksempel for? Og hvad betyder det at rebe et sejl? Her finder du svarene på nogle af de mange gode og relevante spørgsmål, FAQ, som kaptajnerne på vores t0 skonnerter jævnligt får.

Hvad er en skonnert?

En skonnert er et sejlskib med to master med gaffelrig eller bermudarig. Til forskel fra mange andre sejlskibe sidder hovedsejlet på den bagerste mast, som også er højere end den forreste mast. Skonnerten er et meget alsidigt skib og forholdsvis let at manøvrere – selv for en lille besætning.

De Forenede Sejlskibe har to klassiske træskibe, som har hjemme ved kajen bag Admiral Hotel i København. Læs mere om skonnerten Halmø og topsejlskonnerten Lilla Dan.

Hvad er forskellen på en skonnert og en galease?

En galease er et sejlskib med to master. Til forskel fra skonnerten har galeasen hovedsejlet på stormasten forrest, der også er højere end den bagerste mast.

LÆS OGSÅ: Få mere viden om danske sejlskibstyper

Hvad er styrbord og bagbord?

Navnene styrbord og bagbord stammer efter sigende helt tilbage fra vikingetiden. På vikingeskibene sad roret i højre side og ikke bagerst på skibet, som det gør i dag. Derfor blev højre side kaldt styrbord, og det har hold ved lige siden.

Ordet bagbord (venstre side) stammer sandsynligvis fra det det oldnordiske ord bakki eller bakka, som betyder et sted, hvor et skib kunne lægge til. Eftersom roret eller styreåren sad i højre side, var det nemmest at lægge til kaj med venstre side.

Bagbord markeres med rød lanterneføring, mens styrbord markeres med grøn farve i lanternen.

Hvem bruger splitflag?

Splitflaget var ifølge Justitsministeriet tidligere forbeholdt orlogsflåden og Kongehuset. I dag pryder splitflaget statens civile og militære skibe. For at sejle med splitflag kræves en tilladelse fra kongehuset, hvilket ikke er udstedt til private personer de seneste 50 år.

Hvilke regler er der for askespredning til søs?

Først og fremmest skal afdøde have givet et skriftligt ønske om askespredning på havet. Asken kan spredes over åbent hav, hvis man er mindst 200 meter fra land. I enkelte tilfælde kan der gives tilladelse til spredning over større fjorde eller bugter men ikke over søer. Der mulighed for at ansøge om tilladelse til askespredning over åbent vand hos Kirkeministeriet. Læs mere om askespredning på havet.

Hvornår er en båd et skib?

Det er størrelsen, der afgør hvornår en båd er et skib. Der findes ingen faste regler for hvordan betegnelserne skib og båd skal bruges, men ”båd” bruges ofte om mindre fartøjer. Ifølge Den Danske Ordbog er en båd et ”mindre fartøj, der drives frem vha. årer, sejl el. motor,” mens et skib er et ”større fartøj, der bevæger sig til søs.” De Forenede Sejlskibes t0 skonnerter er skibe eller skonnerter, hvis man gerne samtidig vil fortælle, at de er skibe med rig og sejl. Men i folkemunde kaldes skonnerterne både eller sejlbåde.

Hvordan reber man sejl?

Man reber sejl ved at rulle den nederste del af sejlet og binde det fast til bommen. På den måde reducerer man sejlarealet i hård vind, fortæller Kaptajn Emil Ankerstjerne

Hvad er ristværket?

Ristværket er smalle lister af træ eller metal, der er sat sammen i et krydsmønster med afstand mellem listerne. Ristværket anvendes som ståunderlag på dørk, hvor det giver affjedring og leder vandet væk. Eller for at løfte en ladning fra dækket.

Hvorfor hedder skibet Lilla Dan, når det ikke er lilla?

Jørgen Lauritzen gav navn til J. Lauritzen A/S og ved søsætningen den 20. december 1950 blev skonnerten døbt i vand fra Ribe å af skibsreder Knud Lauritzens datter Lise, hvis kælenavn var Lilla. Mer viden findes i Nyhedsbrev da Lilla Dan fyldte 60 år.

Spørgsmål om bord på Halmø og Lilla Dan

Vi får mange gode, sjove og skøre spørgsmål, når vi er ude at sejle på vores mange ture på havet. Her er nogle af de oftest stillede spørgsmål om bord på De Forenede Sejlskibes to skonnerter.

LÆS OGSÅ: Træskibene

Hvorfor sidder roret forkert?

Roret sidder i vandet. Det, du står overfor på skibet kaldes et rat, som bruges til at styre roret. Når du står på ristværket bag rattet, står du faktisk foran rattet. Det er blot akslen der vender den modsatte vej. Skibsrattet er i øvrigt opfundet et godt stykke tid før bilrattet.

Hvad var skibet Lilla Dan bygget til?

Lilla Dan sejlede primært som skoleskib til 1996 og gennem godt 20 år blev LILLA DAN benyttet af søfartsskolen i Kogtved i Svendborg Kommune som fast øvelsesskib. Læs mere om sejlskibet LillaDan og dets besætning her.

Har Halmø altid sejlet med passagerer?

Nej – fra 1900 sejlede Halmø som lastskib. I dag er hun fuldt godkendt og udstyret til sejlads med passagerer. Læs mere om Skonnerten Halmø her.

Hvor sejler Halmø og LillaDan om vinteren?

Fra oktober nedrigges (sejlene tages af) Halmø og LillaDan, og der bygges ”hus” lavet af teltdug over dækket, så besætningen kan gå og vedligeholde (slibe, lakere, male, kalfatre etc.). I foråret tages overdækningen af, og der rigges op igen, skibet tages på bedding på værft og gennemgår syn af Søfartsstyrelsen. Sejlsæsonen starter igen 1. maj – 1. oktober.

Hvad bruger I jolle til?

Den kan bruges i havn, og hvis vi vil i land et lavvandet sted, hvor der ikke er plads til skonnerten. Men der er ikke plads til så mange, så det bliver mange chalup-ture, hvor der skal ros frem og tilbage.

Hvordan har I fået jobbet?

Besætningerne om bord på Halmø og Lilla Dan har mange års erfaring med at sejle traditionelt riggede sejlskibe. Ofte starter de på skoleskibe som Georg Stage eller Skoleskibet Danmark og får ansættelse som ubefaren matros, befaren matros, bedstemand. Kaptajnerne er desuden uddannet navigatør, styrmand eller skibsfører.

Hvor meget er skibet værd?

Herlighedsværdien er uovertruffen. I Danmark kan vi være taknemmelige for, at der er ejere, der vedligeholder disse historiske, gamle træskibe, så vi kan nyde synet af dem i havnene og på havene.

Hvad er skibet lavet af?

Skrogene er bygget af egetræsbjælker. Master, rær og bovspryd i Douglas gran. Og dæksplanker i lærketræ. Herudover er der sejl, tovværk, jomfruer, kofilnagler, anker, wire etc.

Er styret bare til pynt?

Nej da – rattet som det også hedder, styrer roret nede i vandet. Vi ved godt, der findes skibe, som sætter et ekstra rat op, så børn kan lege ved det, men vores skibe er helt originale – til gengæld inviterer vi børn som gamle til at prøve at styre, hvis forholdene tillader det, og det gør de oftest.

Sejler man for sejl?

JA! Selv i vindstille vil vi gerne sætte sejlene, da vi sætter en ære i at invitere til at sætte sejl og give gæsterne oplevelsen af at se sejle komme op – det er også en fornøjelse at nyde stilheden, når skibet drives frem af vindens kraft. Det tager lidt tid at sætte sejlene og også lidt tid at pakke sejlene, så det er kun sejltiden og destinationen, der afgør om der kan sættes sejl.

Hvor sejler man hen?

Vores anbefaling er at lytte til Kaptajnen, som vil foreslå jer en sejlrute, hvor I får den bedste sejlads på dagen, når han har fået dagens vejrudsigt og kender bl.a. vindretning og -styrke.

Job på skibene

Som regel er besætningen fast for hele sæsonen og en søfartsuddannelse fra et af skoleskibene Georg Stage eller Danmark er en fordel. Hvis du kunne tænke dig at arbejde om bord på skibene, er du velkommen til at maile din uopfordrede ansøgning til info@deforenedesejlskibe.dk
Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende persondataregulering. Det indebærer følgende:
• Dine personoplysninger vil blive behandlet fortroligt,
• Vi bruger udelukkende dine personoplysninger i rekrutteringsøjemed og
• Vi videregiver ikke dine personoplysninger
Hvis du fremsender en ansøgning til os, gemmer vi den i op til seks måneder efter modtagelsen. Opbevaringen sker med henblik på, at du kan komme i betragtning til eventuelle fremtidige stillinger, som er relevante for din profil. Hvis vi ønsker at gemme din ansøgning i mere end seks måneder, vil vi fremsende en e-mail til dig, hvor du bedes om at besvare bekræftende på mailen, hvis du kan acceptere en forlængelse af opbevaringen.Du er til enhver tid berettiget til at spørge os om, hvilke oplysninger vi behandler om dig eller få udleveret en kopi heraf. Du kan ligeledes bede os om at berigtige forkert data og slette det eller gøre indsigelse mod eller begrænse vores fortsatte behandling. Hvis du ønsker at gøre brug af ovenstående rettigheder eller ønsker at kontakte os for spørgsmål til, hvordan vi behandler din ansøgning, kan du kontakte os på info@deforenedesejlskibe.dk eller tlf. +45 30 50 60 90.
Ønsker du at klage over vores behandling af dine oplysninger, skal du rette henvendelse til Datatilsynet.