Vi ♥️ glade kunder ⭐⭐⭐⭐⭐ | Ring 30 50 60 90 Kontakt os

TOGTBROCHURE

Vil du med på en klimavenlig sommerferie, så vær klar ved tasterne kl. 00.00 lørdag den 1. februar 2020

Drop flyet og vælg en sejlferie! I disse CO2-tider er der flere, der gerne vil vælge en klimavenlig sommerferie. Heldigvis behøves ingen sejlerfaring for at kunne deltage, så book en køje om bord på et eller flere af togterne. Alle togter er beskrevet i Togtbrochuren 2020 og bliver skønne sejladser for sejl rundt i Danmark.

Send en mail til info@deforenedesejlskibe.dk når du ved hvilket togt du ønsker at deltage på. Men vent til midnat, hvis du f.eks. bare ønsker en bestemt uge uden at kende togtets destination – tilmelding til togterne gælder fra kl. 00.00.01. Vi får tilmeldinger ind til alle togterne på een gang, så der er mange, men vi  skal nok fortælle dig så hurtigt som muligt, om du er blandt de heldige, der får en køje på det togt, du har ønsket.

LÆS OGSÅ: En grøn sejlferie på det blå hav

Historisk øjeblik

For første gang nogensinde lå de fire sejlskibe Halmø, Mira, Marieeje og Haabet lønning ved lønning i Fåborg Havn, hvor de blev søsat. Det kortvarige historiske træf fandt sted under sidste års Fyn Rundt-anløb Faaborg. 

Man skal ikke bladre mange sider i historien, før det står skrevet, at de har mere end de sorte skrog til fælles. De fire sejlskibe er alle mere end 100 år, og de er alle bygget på Rasmus Møllers træskibsværft i Faaborg.

Halmø er det største af de fire Faaborg-søsatte sejlskibe, den er værftets nybygning nummer 43 fra 1900 og bærer sit oprindelige navn. 

LÆS OGSÅ: Kapsejlads Fyn Rundt

De fire skibes byggeværft i Faaborg blev etableret af Rasmus Møller i 1868 – i øvrigt året efter Ring-Andersen startede i Svendborg. Rasmus Møller var uddannet skibsbygger hos sin far i Troense. Inden han blev selvstændig i Faaborg, virkede han i Aberdeen og på Orlogsværftet i København.

Efter faderens død i 1922 overtog sønnen Rasmus H. Møller værftet. Sønnen drev det videre til lukningen i 1955. Faaborg-værftet blev bl.a. kendt for bygning af en række fyrskibe.

Flere kapsejladser…

I nogle år har Lilla Dan deltaget i RumRegatta, og da interessen for denne kapsejlads var stor, satte vi Mira ind sidste år og vi gentager succes’en i 2020. På Fyn Rundt, der har mere end 30 års tradition, deltog alle vore skonnerter sidste år, og selvfølgelig også i 2020. Til Limfjorden Rundt sender vi to skibe.

LÆS OGSÅ: Kapsejlads Limfjorden Rundt

Nyhedsbrev udsendt 30.1.2020.